Hodnocení závodu:

Pořadí závodníků v hlavních kategoriích bude závislé na počtu získaných bodů, tj. čím více bodů, tím lepší umístění. Logicky vyhrává závodník s největším počtem získaných bodů. V případě rovnosti bodů u závodníků se pořadí závodníků určí podle dojezdových časů. V případě překročení časového limitu budou závodníkům započteny trestné body! Trestné body budou odčítány od získaných bodů za nalezené kontroly. Za každou započatou minutu zpoždění po vypršení časového limitu bude závodníkovi odečteno 10 bodů. (Proto se každopádně prioritně vyplatí dorazit včas!!) :

Pro dětské kategorie neplatí bodový systém!! Pořadí bude určováno podle počtu získaných kontrol a dojezdového času.

Ceny:

První tři v každé kategorii obdrží hodnotné ceny od partnerů a sponzorů závodu, samozřejmě odměníme i nejlepší tři závodníky v dětských kategoriích.

Pravidla:

 1. Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
 2. Závod se pojede za plného dopravního provozu a účastník se zavazuje dodržovat pravidla silničního provozu.
 3. Každý účastník je povinen mít po celou dobu závodu nasazenou cyklistickou přilbu.
 4. Je přísně zakázáno překračovat koleje mimo vyhrazená místa. Účastníci musí využívat stanovené železniční podjezdy.
 5. Každý závodník musí mít po celou dobu závodu řádně připevněné startovní číslo.
 6. Je přísně zakázáno překračovat koleje mimo vyhrazená místa. Účastníci musí využívat stanovené železniční podjezdy.
 7. Pokud bude umístěna kontrola mimo cestu/pěšinu je nutné zanechat kolo na cestě a kontrolu dosáhnout během/pěšky.
 8. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
 9. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.
 10. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
 11. Závod se koná za každého počasí. Na dodržování pravidel budou dohlížet hlídky. Porušení pravidel povede k diskvalifikaci!

Rady a prosby:

 • Závodníkům v hlavních kategoriích klademe na srdce zvýšenou opatrnost v případě, že během závodu budou míjet dětské závodníky!
 • Rodičům závodícím společně s dětmi doporučujeme zvýšenou pozornost na své ratolesti během absolvování závodu.

Doprava na místo závodu:

Doporučujeme buď využít komfortního vlakového spojení do Prahy-KlánovicMAPA(vlak jede každých 30 minut viz. jízdní řády) nebo autem po silnici č. 12 (výpadovka na Kolín), v Újezdě nad Lesy na světelné křižovatce odbočit doleva na Klánovice – MAPA. Parkování bude možno ve vedlejších ulicích – prosíme, abyste neparkovali v ulici, kde je start !!!

Prosíme závodníky a diváky Klánovického MTBO, aby byli při parkování jejich aut ohleduplní k místním obyvatelům Klánovic a neparkovali prřed vjezdy nebo na travnatých plochách. Prosíme využívejte k parkování pouze přilehlé ulice a dbejte na udržení průjezdnosti.

© 2024 Velká cena města Úval All rights reserved. | Powered by WordPress
Theme created by @julienrenaux